var sp_preloader = '0'; var sp_gotop = '0'; var sp_offanimation = 'slidetop';

Film 360 stopni 3D

Filmy 360 stopni w widoku stereoskopowym 3D to jeszcze lepsza głębia obrazu niż w formacie 360 stopni 2D. Dla przypomnienia w widoku stereoskopowym 3D zachodzi dwuoczna percepcja głębi i odległości. W filmie 360 stopni wykonanym stereoskopowo zachodzi autentyczne widzenie binokularne, czyli wg. definicji, rodzaj postrzegania wzrokowego umożliwiający ocenianie odległości przez użytkownika. Oglądając film 360 stopni jesteśmy w stanie ocenić co jest bliżej a co dalej. Dlatego obraz stereoskopowy to jeszcze bardziej realny widok otoczenia.

Każdy nas z widokiem stereoskopowym miał styczność prawdopodobnie w kinie podczas seansu filmowego wyświetlanego w formacie 3D. Aby efekt zachodził trzeba było nałożyć okulary 3D. Przyszedł czas że oglądanie filmów 360 stopni w pełnej stereoskopii stało się również możliwe po włażeniu gogli wirtualnej rzeczywistości. Dzięki wykorzystaniu gogli VR możemy oglądać zdjęcia 360 stopni oraz filmy w trybie stereoskopowym. Żeby uzyskać efekt głębi 3D, zdjęcia i filmy 360 stopni powinny być wykonane w odpowiedni sposób. 

Filmy 360 stopni powinny być dostosowane do każdego oka. Widok widziany przez lewe i prawe oko jest z pozoru taki sam, a jednak różni się od siebie. Obrazy podawane na każde oko są przesunięte względem siebie o kąt kilku stopni, przybliżony do rozstawu oczu. Dysponujemy odpowiednim sprzętem do uzyskania efektu stereoskopowego 3D.